20 שווערד קונסט אָנליין ציטאטן אָנגעפילט מיט ווייטיק, ומעט און ינספּיראַציע