30 פון די גרעסטע ציטאטן פֿון קאָוובוי בעבאָפּ וואָס וועט ברענגען איר צוריק צו די 90 ס