7 מינינגפאַל לעבן לעקציעס איר קענען לערנען פון 'בליען אין איר'