בייז פאָכער שטעלט בליאַקירן מאַנגאַ אויף פייַער נאָך טיטע קובאָ קענטיק קריטיש דזשודזשוצו קאַיסען אותיות