די מערסט מאָדנע רשימה פון ציטירט פֿון 'FLCL' וואָס זענען ייביק